Waterwonderryck

Opdrachtgever
Gemeente Dinkelland en Natura Docet Wonderryck

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
Voorjaar 2014

Aanleiding
Waterwonderryck is een natuurhistorisch museum in Denekamp. Het idee is ontstaan om het huidige concept van Wonderryck uit te breiden naar het gebied rondom de horecagelegenheid ’t Wubbenhof en rondom Natura Docet Wonderryck. Hierbij is het de bedoeling dat het succes van het belevingsmuseum en het landschapscentrum (inclusief bestaande samenwerkingsvormen) wordt doorgetrokken richting het verdere gebied. Doel is om hiermee andere doelgroepen aan te trekken en aan te sluiten bij de wensen van de stichting, de gemeente en de horecaondernemer.

Opdracht
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de verschillende faseringen omtrent het gebiedsontwikkelingsproject Water Wonderryck. Het haalbaarheidsonderzoek kan zich richten op de thema’s: natuur, recreatie en toerisme, educatie en horeca-overnachtingen. 

Resultaten
De studenten hebben een interessant rapport opgeleverd met de mogelijkheden rondom Wonderryck. Het rapport hebben zij gepresenteerd aan belangstellenden en de opdrachtgevers. Tevens hebben zij een advies uitgebracht over recreatie en toerisme; wat verwacht de recreant en hoe waar krijg je ze mee naar Twente?