Over ons

Groene Kennispoort Twente is hét netwerk voor het realiseren van projecten in het buitengebied van Twente door vragen uit het gebied te koppelen aan onderwijsinstellingen. Het is opgezet om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheden, ondernemers en bewoners van Twente te bevorderen. Groene Kennispoort Twente zorgt ervoor dat studenten en leerlingen van verschillende studierichtingen en -niveaus meewerken aan innovatieve projecten. Hierdoor krijgen studenten de kans te leren in de praktijk en te bouwen aan de toekomst van de regio door te werken aan echte vragen.Anderzijds krijgen overheden, organisaties, bewoners en ondernemers in de regio Twente van studenten nieuwe frisse ideeën en oplossingen aangereikt. Groene Kennispoort Twente richt zich in het bijzonder op de thema’s agro & food en duurzaamheid.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Groene Kennispoort Twente is een organisatie zonder gebouw. Het werk wordt op verschillende locaties uitgevoerd. Denk aan veldwerk, overleggen op verschillende locaties en werksessies. Het zet mensen aan tot leren en samenwerken buiten de grenzen van de eigen organisatie. Studenten krijgen de verantwoordelijkheid voor een vraagstuk dat van belang is voor de regio. Zowel de studenten als de regio leren hiervan, mede dankzij het feit dat verschillende expertises bij elkaar komen en de wil hebben om naar elkaar te luisteren en met elkaar te werken. Zo bouwen we in de Groene Kennispoort Twente samen aan nieuwe kennis en aan de toekomst van de regio. Samenwerken biedt de mogelijkheid om tot mooie en nieuwe dingen te komen. Het gaat hierbij om samenwerking tussen de organisaties en samenwerking in de doorlopende leerlijn; tussen het MBO, HBO en WO. Uiteindelijk leidt dit tot grensoverschrijdende samenwerking. Dat is waar we voor staan!

 

Werkwijze

 

 

 

Groene Kennispoort Twente werkt samen met LEADER Zuidwest Twente en Krachtig Twente binnen het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente.