Project RUMORE zet in op living labs eetbare en groene stad-land in Twente

Het begon als een concept van zes studenten van de Wageningen Universiteit en groeit langzaam uit tot een living lab voor heel Twente: De Eetbare en Groene Stad-Land. In het voorjaar van 2017 heeft Groene Kennispoort Twente (GKT) de studenten gevraagd om een plan te schrijven om Goor te vergroenen en eetbaarder te maken. Insteek is bewustwording van milieu, klimaatverandering en van de herkomst van ons voedsel.

Er is veel te doen rondom ons eten. We willen weten waar ons eten vandaan komt maar ook of het duurzaam of zelfs lokaal is geproduceerd. De noodzaak hiervan blijkt ook uit de aanstelling van de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onze voedselproductie hangt nauw samen met andere sociale vraagstukken, zoals klimaatverandering en energietransitie. Het consumeren van lokaal geteeld voedsel heeft bijvoorbeeld een minder grote voetafdruk op het milieu dan een biefstuk uit Argentinië.

Europees samenwerkingsproject

GKT is een Living Lab gestart als onderdeel van het Interreg Europe project RUMORE (ERDF). Het project richt zich op regionale innovatie op het gebied van de agrifood sector en het versterken van de verbinding tussen stad en platteland. Voor Twente betekent dat het project ruimte biedt aan kennisontwikkeling en verspreiding, versterking van de lokale voedselketen in Twente, het creëren van arbeidsplaatsen en het versterken van netwerken en samenwerkingsverbanden.

Eetbare en Groene Stad-Land

Goor is de eerste stad waar het concept is uitgerold. Met behulp van een virtuele tour namen de studenten de toehoorders mee langs plekken die vergroend kunnen worden. Eetbare bushokjes, een festival met lokaal gebrouwen bier en een groen dakterras behoren tot de mogelijkheden. Het project is zelfs al in uitvoering; studenten van het AOC Oost zijn druk bezig met het vergroenen van het dakterras en ook eetbare plantenbakken in de winkelstraat zijn gerealiseerd.

Living labs

Na het succes in Goor wordt in samenwerking met van Hall Larenstein en de Wageningen Universiteit ook in Hengelo en Almelo de eetbare en groene stad onderzocht. Studenten gaan aan de slag met de thema’s bewustwording, klimaatverandering, hittebestendigheid en wateroverlast. Een andere groep studenten gaat nog een stap verder. Waar komt het voedsel dat we in Twente consumeren vandaan en in hoeverre is dit lokaal geproduceerd? “We willen de studenten uitdagen om na te denken over hoe we voedsel meer lokaal kunnen produceren en consumeren. Hoe kunnen we deze voedselketen vorm geven?” Aldus Dagmar Makkink, manager Groene Kennispoort Twente. GKT organiseert in het voorjaar een kennisbijeenkomst Agro & Food waar ook deze onderzoeken terug zullen komen.

Leren in de praktijk

GKT verbindt onderwijs aan praktijkopdrachten. Leerlingen kunnen leren in de praktijk en ondernemers en overheden krijgen nieuwe inzichten en ideeën. Zij werkt met de thema’s agro & food en duurzaamheid. Door samenwerking in het Europese project RUMORE krijgen studenten  de kans om tijdens de studie direct praktijkervaring op te doen.