Onderzoek naar volkstuinen

Wij zijn Emi, Diede, Chenny, Marit, Karlijn en Anne en wij zijn studenten milieuwetenschappen aan de universiteit van Wageningen. Het waterschap Vechtstromen heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar het gebruik van pesticiden en mest in volkstuinen. Als pesticiden en mest in te grote hoeveelheden in oppervlaktewater terecht komen, is dit slecht voor de kwaliteit van het water. Het kan risico’s opleveren voor de gezondheid van mensen en voor de natuur. Op het gebruik van pesticiden in de landbouw wordt door overheden toezicht gehouden zodat het water schoon en veilig blijft. Op het gebruik door particulieren is weinig toezicht. Hierdoor is het niet bekend of particulieren, zoals mensen in volkstuinen, pesticiden en mest milieuveilig gebruiken. Wij gaan daarom onderzoeken of er risico’s zijn voor waterkwaliteit door het gebruik van pesticiden en mest in volkstuinen.