Helofytenfilter Tolplas

Mijn naam is Sylvia Schuster, ik ben 24 en ik kom uit Amberg. Vijf jaar geleden ben ik met mijn bachelor opleiding begonnen in Leeuwarden. Ik heb HBO milieukunde gestudeerd op Van Hall Larenstein met een major in watertechnologie. Verder heb ik in Zuid-Afrika en Magdeburg stage gelopen. In Zuid-Afrika heb ik veel geleerd over eco-toerisme terwijl ik in Magdeburg voor het onderzoeksinstituut Helmholtz UFZ heb gewerkt en mijn bachelorthesis heb geschreven. Tijdens mijn bachelor was ik voor een minor in Wageningen waar ik over natuurrampen heb geleerd. Al snel werd duidelijk dat ik heel graag een master in Wageningen wilde gaan volgen.

Afgelopen jaar ben ik met mijn master in Wageningen begonnen, MSc Urban Environmental Management, met als major Urban Systems Engineering. De focus van de studie ligt op het sluiten van kringlopen in gebouwen als energie, water en nutrienten om deze zo duurzaam mogelijk te maken en over te stappen van een linear- naar een circulair metabolisme.

Voor mijn thesis ga ik voor het vakantiedorp Tolplas kijken in hoeverre de waterkringloop gesloten kan worden, met de focus op afvalwater. Op dit moment gebruikt de Tolplas een vloeiveld voor het afvalwater maar na 2018 is dit wettelijk niet meer toegestaan en is een andere oplossing nodig. Deze oplossing zal zo duurzaam mogelijk zijn.
Tijdens de eerste weken ga ik aan een onderzoeksvoorstel werken om met een plan van aanpak te komen en dan echt met het onderzoek te kunnen beginnen. Eind februari ga ik mijn resultaten presenteren, hopend dat ik een goede bijdrage heb kunnen leveren voor het vakantiedorp.