Green River Collective V2

Vier studenten van de Van Hall Larenstein zullen een vervolg maken op de vermarkting van de schipbeek. Zij zullen het onderzoek van een halfjaar geleden als naslag werk gebruiken en het project tot een volgend level brengen.

Voor informatie kan er gemaild worden naar greenriverv2@gmail.com

Team green river