Duurzaamheid in de regio Twente krijgt nieuwe impuls door Groene Kennispoort Twente

Er zijn kansen voor Groene Kennispoort Twente om duurzaamheid in de regio te stimuleren, door het effectiever faciliteren van projecten die studenten voor organisaties uitvoeren.

De afgelopen weken hebben vijf studenten van de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan voor de Groene Kennispoort Twente (GKT). De Groene Kennispoort Twente is een netwerkorganisatie die vragen vanuit organisaties koppelt aan studenten door middel van projecten.

De Wageningse studenten hebben onderzocht welke rol GKT binnen het thema duurzaamheid in Twente kan gaan spelen. Uitkomst hiervan is dat duurzaamheid an sich een hot topic is binnen de regio, en dat voor GKT de grootste kansen liggen binnen de deelthema’s energie, gesloten kringlopen en biodiversiteit/natuur.

Daarnaast is gekeken naar GKT als organisatie. Hierbij is als advies gegeven dat GKT gedurende de looptijd van projecten een begeleidende rol behoudt en een grotere rol in moet nemen bij het opstellen van projectomschrijvingen. Ook zouden ze de spin in het web kunnen worden van duurzaamheidsactiviteiten in de regio. Door het benutten van deze kansen kan GKT in de toekomst een nog waardevollere partner worden voor overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen!

De studenten hebben woensdag 9 maart hun bevindingen en de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan geïnteresseerden en betrokkenen.