Agenda duurzaamheid Groene Kennispoort Twente

Wij zijn vijf studenten van de Wageningen Universiteit en volgen het vak Academic Consultancy Training. Hiervoor doen wij een onderzoek voor Groene Kennispoort Twente. Het project gaat over het thema duurzaamheid in Twente. De vraag is om te komen tot een analyse van de verschillende agenda’s op duurzaamheid in of aan Twente gekoppeld, een koppeling tussen de verschillende agenda’s en een koppeling op de verschillende onderwijsinstellingen/ onderwijsprogramma’s. Met de deelvragen: benoem de meerwaarde of specialisatie die de GKT kan aanbrengen en wat wordt de rol van de GKT?

Om een beter beeld te krijgen van de regio Twente en de Twentenaren zijn op we op 29 januari 2016 naar Twente gereisd om een aantal oriënterende interviews te houden met personen van verschillende organisaties. De komende twee maanden komen wij nog een paar keer in Twente om meerdere partijen en organisaties te interviewen. We kijken met veel plezier uit naar de rest van ons onderzoek en hopen over zes weken een mooi resultaat af te leveren.