Twentse Kantine

Twentse Kantine

 - een RUMORE project -
op weg naar de Korte Keten

Wist je dat de meerderheid van wat wij consumeren buiten Nederland herkomt? Dat het duizenden kilometers aflegt en vaak verscheidene distributiekanalen heeft gehad voordat het op jouw bord beland? Terwijl veel van die producten ook in eigen regio wordt geproduceerd. De lange voedselketen heeft negatief effect op ons klimaat, gezondheid en de lokale economie. Niet alle producten zijn uit eigen regio te verkrijgen maar heel veel wel. En die worden vaak niet in eigen regio geconsumeerd, wat eigenlijk een gemiste kans is. GKT werkt aan een circulaire en duurzame voedingsketen en de Twentse Kantine is een stap in die richting.

De Twentse Kantine

De Twentse Kantine is een project waarin overheidsinstellingen zich committeren aan de voorwaarde dat 25% van hun kantine-aanbod uit regionaal geproduceerde producten bestaat. Gemeente Almelo heeft alvast het goede voorbeeld gegeven door in 2019 haar aanbestedingsbeleid te wijzigen. Daarin is de voorwaarde opgenomen dat de cateraar moet zorgen dat 25% van de totale catering uit de regio komt.

De voordelen 

Het stimuleren van lokale kantines heeft de volgende voordelen:
➢ Door het goede voorbeeld te geven met een Twentse Kantine vergroten wij het bewustzijn dat er minder schakels nodig zijn
➢ Het verhoogt de bekendheid van regionale producten alsmede de toepasbaarheid van dat product met eind-gebruiker
➢ Lokale economie wordt gestimuleerd door de verhoogde vraag
➢ Regionaal geproduceerde voeding zorgt voor transparantie in de keten, verser en gezondere voeding, minder door transport uitgestoten CO-2 en , minder verpakkingsmateriaal en minder voedselverspilling.

De route naar de Twentse Kantine

Het concept is bedacht door de Groene Kennispoort Twente. Tijdens het werken aan het thema Agro & Food samen met de stakeholder drong de urgentie door van een goed georganiseerde lokale voedselketen. Samen met toentertijd de Twentse Streekproducten Organisatie en Stichting de Proeftuinen deed GKT beroep op de provinciale Kennis Voucher. Dat is een voucher die middels financiering een diepteonderzoek mogelijk maakt.

In opdracht van GKT hebben de twee adviesbureaus Marb Consultancy en Eeckhof onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Twentse Kantine onder overheidsinstanties. Daarnaast heeft Saxion studente Joyce Korenromp (nu onze collega) met haar scriptie aangesloten en heeft een marketing- en communicatiebeleid geschreven voor dit project. Daarmee is een groot deel van het consumentengedrag in kaart gebracht.

De opgaven

De onderzoeksfase wees uit dat de overheden potentie zien in een Twentse Kantine. Echter hanteren zij een aanbestedingsbeleid. Daarmee besteden zij catering uit, voor meerdere jaren, en een aanbesteding wordt vaak ook slechts aan één mededinger gegund. De grootste uitdaging is het organiseren van een efficiënte logistiek. Tot op heden is er nog geen doorslaggevend systeem ontdekt. De tweede grote uitdaging is het behouden van de leiding bij lokale producenten. Momenteel ligt de macht bij de supermarktketens want producenten bieden noodgedwongen hun producten aan tegen een net-kostendekkend bedrag. Dat moet anders.

De Twentse Kantine is door het onderzoeksresultaat en het marketing- en communicatieplan doorontwikkeld naar de Smaakmakers, ons volgende project.