Twente Circulair

Bij stichting Groene Kennispoort Twente werken studenten van verschillende onderwijsinstellingen aan praktische opdrachten uit de regio. Dat doet de stichting vanuit een kennisagenda, die iedere vier jaar wordt vernieuwd. Thema's zoals agro & food, duurzaamheid en vitaal platteland worden uitgewerkt tot programma's. Samen met ons netwerk komen hier praktijkgerichte opdrachten uit waar studenten aan kunnen werken. Op deze manier krijgt de samenleving weer frisse en creatieve oplossingen aangereikt. Wij werken veelal in omgeving Almelo, Enschede, Hengelo en de plattelandsgemeenten Rijssen-Holten, Markelo, Goor, Borne, Wierden, Haaksbergen, Tubbergen, Dinkelland, Noaberkracht en Hellendoorn. 

Werkwijze

De stichting werkt samen met de 5 O's: overheid, onderwijs, ondernemers, onderzoek en de omgeving. Samen wordt de kennisagenda vormgegeven waar thema's en praktijkgerichte projecten uit komen. Studenten kunnen vervolgens als onderdeel van hun studie een project uitvoeren via Groene Kennispoort Twente. Dit noemen we praktijkgericht leren. Gedurende het project maken zij dan deel uit van Groene Kennispoort Twente.

RUMORE

RUMORE is een Europees samenwerkingsverband tussen acht Europese partners, waaronder Groene Kennispoort Twente. In diverse projecten, zoals de Twentse Kantine, werkt RUMORE aan de verbinding tussen stad en platteland in de sector agro & food. Het project bevordert de innovatie door innovatieketens tussen stad en land te verbeteren en zich te richten op de transitie naar een duurzame en circulaire voedselketen.

Groene Metropool Twente

Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied van Twente te ontwikkelen. Welke uitdagingen zijn er in het buitengebied? Denk aan energie, leefbaarheid en biodiversiteit.  Overheden en organisaties werken samen aan deze thema's. Groene Kennispoort Twente zorgt dat vragen uit dit netwerk worden gekoppeld aan onderwijsinstellingen zodat studenten kunnen meedenken aan de toekomst van Twente.

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Dit wordt gedaan in verschillende proeftuinen. Denk bijvoorbeeld aan gezond voedsel van Twentse bodem of alternatieven voor kunstmest. Binnen Mineral Valley Twente fungeert Groene Kennispoort als een schakel tussen onderwijsinstellingen en vragen vanuit de proeftuinen.