Wageningse studenten presenteren ideeën voedselketens in Twente

Hoe maak je een breed assortiment aan lokaal voedsel beschikbaar voor heel Twente? Deze vraag stond centraal in ons onderzoek als onderdeel van een consultancy project voor onze opdrachtgevers van Groene Kennispoort Twente en Eeckhof BV. De opdrachtgevers gaven aan dat ze uitdagingen zagen in het creëren van samenwerkingen tussen Twentse initiatieven rondom lokaal voedsel en hebben ons daarom gevraagd hier meer onderzoek naar te doen. Door te praten met verschillende belanghebbende in Twente, zoals boeren, retailers en andere organisaties, hebben we een overzicht gemaakt van barrières die het produceren, afzetten en distribueren van lokaal voedsel moeilijker maken. Het doel was om een systeem voor te stellen, dat deze barrières kan omzeilen om zo een breder assortiment aan lokaal voedsel beschikbaar te maken in Twente.

Uiteindelijk moet het produceren, afzetten en distribueren van lokaal voedsel in Twente gedaan worden door de boeren, retailers en andere belanghebbenden in Twente. Deze stakeholders moeten niet alleen geïnformeerd worden, maar ook betrokken worden bij het ontwerpen van en besluiten over deze ideeën. Om deze reden was er een workshop voor alle geïnteresseerden georganiseerd op 21 oktober in Markelo, waarin wij onze onderzoeksresultaten presenteerden en de dialoog opende om samen aan oplossingen te werken. In kleine groepen werd er gediscussieerd over de mogelijkheden van kleinschalige winkels, thuisbezorging en een Twents label om streekproducten uit Twente te promoten. Uit de discussies en het onderzoek zijn nieuwe ideeën gekomen voor de promotie van lokaal voedsel in Twente en nieuwe samenwerkingen gecreëerd. Vertrouwen, initiatief nemen in samenwerking en inspelen op de consument zijn hierin belangrijk om verder te komen.

Wij kijken terug op een interessant onderzoek en hebben met veel plezier samengewerkt met de verschillende stakeholders uit Twente. We hopen dat de workshop een vonk kan zijn die de grotere discussie rondom lokaal voedsel op kan laten laaien. De workshop is het bewijs dat er genoeg interesse, ideeën en energie is in de regio om samen alle schouders onder dit onderwerp te zetten!