Studenten werken aan bewegingstuin in verzorgingstehuis Bornerbroek

Wij zijn Chino Derksen, Tijn Koppens en Martijn Sluijter. Wij zijn studenten aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp waar wij momenteel de minor Mens en Natuur volgen. Chino studeert Bos- en Natuurbeheer, Tijn Tuin- en Landschapsinrichting en Martijn Delta Management.

Vanuit Groene Kennispoort Twente hebben wij een opdracht ontvangen van Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek met als locatie de tuin van verzorgingstehuis De Theresiahof en het naastgelegen dorpspark. De Theresiahof is een kleinschalig verzorgingshuis waar mensen wonen die zorg nodig hebben maar ook mensen die nog zelfstandig kunnen wonen met de zorg in de directe omgeving.  Groene Kennispoort Twente is benaderd door de stichting dorpsbelangen Bornerbroek met de vraag hoe ze de bewoners in het verzorgingshuis meer in beweging kunnen laten komen en houden. Het project heeft als doel om onderzoek te doen naar hoe de locatie ouderen meer kan aansporen tot beweging. Tevens geldt dit niet alleen voor de ouderen die in De Theresiahof wonen maar ook voor de ouderen in het dorp. Het motto van Bornerbroek is niet voor niets “Actief betrokken”.

Een mogelijkheid om de bewoners van De Theresiahof meer aan te zetten tot bewegen is het realiseren van een bewegings- en belevingstuin. Denk dan aan moestuintjes en een rijkere beplanting als makkelijkste voorbeeld. Vaak is het probleem met dit soort tuinen dat er toestellen geplaatst worden waar matig tot geen gebruik van wordt gemaakt. Daarom aan ons de taak om een helder beeld te krijgen van de wensen van de ouderen in Bornerbroek. Door deze wensen om te zetten in een concept van een mogelijke tuin bij De Theresiahof zullen zo de eerste stappen worden gezet richting de uitvoering / realisatie.

Wij als studenten zullen vaker op locatie in Bornerbroek aanwezig zijn om ‘ouderen’ in Bornerbroek te spreken, dit gaat vaak tijdens een wandeling zodat iedereen zich op zijn gemak voelt en wij de juiste vragen kunnen stellen. Hieruit komen naar verwachting gesprekken voort welke wij mee kunnen nemen in ons onderzoek. Het door ons gevormde eindproduct zal bestaan uit een vlekkenplan met daarbij aanbevelingen welke gebaseerd zijn op de gesprekken met de doelgroep, gesprekken met belanghebbenden (Hier hebben wij bijvoorbeeld de nabijgelegen basisschool St. Stephanus bij betrokken) en de uitkomsten van de tuinen van andere zorginstellingen die wij bezocht hebben welke kunnen dienen als referenties.