Studenten onderzoeken alternatieve gewassen in Twente

Het netwerk Groene Metropool Twente wil uitzoeken of en hoe regio Twente opnieuw alternatieve en vergeten gewassen in de regio kan terugbrengen. Een aantal studenten van de Wageningen Universiteit gaan hier onderzoek naar doen en vertellen in deze Studentenblog wie ze zijn en hoe ze het gaan aanpakken.

Wij zijn vijf studenten van de Wageningen Universiteit met diverse achtergronden in plantenwetenschappen, biologie, ecologie en bodem- en waterkunde. Samen vormen wij Caya Consultancy, een projectgericht adviesteam dat 8 weken zal werken aan het project van Groene Metropool Twente naar de introductie van alternatieve gewassen in de regio. Het is onze opdracht en missie om haalbare scenario’s te vinden voor het introduceren van alternatieve gewassen die de biodiversiteit, bodemkwaliteit en de culturele historie verhogen.

De relevantie van deze vraag vindt zijn oorsprong in het feit dat de gebruikelijke monoculturen veelal niet meer gewenst zijn vanwege de lage biodiversiteit, verminderde esthetische waarde en hoge afhankelijkheid van menselijke input. Daarnaast worden de producten die de monoculturen voortbrengen voor het grootste deel geëxporteerd, waardoor het ontwikkelen van een circulaire economie in Twente wordt gedwarsboomd. Wij kijken niet alleen naar welke gewassen geschikt zijn om te telen, maar ook naar alternatieve agrarische systemen zoals combinatieteelt, rotaties en verrijking van de perceelsgrenzen.

De specifieke locaties voor deze vorm van agricultuur zijn de braakliggende landen rondom de dorpen en steden in Twente. Deze grond is eigendom van de gemeenten en het doel is om het te verpachten aan boeren die bereid zijn alternatieve gewassen te telen. De mate van bereidheid van boeren om hieraan mee te werken is onbekend. Door middel van interviews met boeren proberen wij beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van dit plan. Uiteindelijk hopen wij drie scenario’s te presenteren die elk een andere focus hebben (biodiversiteit, bodemkwaliteit en culturele historie), maar in de basis de belangen van zowel de gemeenten als de boer behartigen.