Sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar voor lokale landbouw in Twente

Vanuit de landbouw komt er steeds meer behoefte aan organisch stof om de bodemstructuur van de landbouwpercelen te verbeteren. Tegelijkertijd geven gemeenten en waterschap veel geld uit aan het afvoeren en verwerken van berm- en slootmaaisel. Dit maaisel kan als bron voor het benodigde organisch stof dienen. Voor het netwerk Groene Metropool Twente genoeg redenen om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken. Een groep studenten van de Wageningen Universiteit gaat via Groene Kennispoort Twente aan de slag met dit vraagstuk en vertellen over hun ervaringen.

Wij zijn een projectteam bestaande uit een groep studenten aan Wageningen Universiteit met verschillende achtergronden: Plantenwetenschappen, Agrotechnologie, Plant biotechnologie en Bos- en Natuurbeheer. In het kader van de duurzaamheidsdoelstelling in de regio Twente zijn wij door Groene Metropool Twente gevraagd een bio-based business model te ontwikkelen van het lokaal verwerken van bermmaaisel als bodemverbeteraar in de landbouw.

Bermmaaisel wordt nu nog tegen hoge kosten afgevoerd en verwerkt terwijl er in de landbouw een stijgende behoefte naar organische stof is. Door bermmaaisel te gebruiken als bodemverbeteraar in landbouwgronden in de regio ontstaat een circulair systeem wat diverse maatschappelijke en landbouw technische voordelen op moet leveren. Wij gaan onderzoeken wat de behoeftes van verschillende partijen zijn (vraag en aanbod kant). Ook zullen we huidige verwerkingsmogelijkheden in kaart brengen en kijken hoe dat afgestemd kan worden op de agrarische behoeftes. Hierin is het belangrijk dat de wettelijke kaders in acht worden genomen. Tot slot zullen we voorstellen doen tot het opzetten van pilots om de haalbaarheid in de praktijk te testen. Wij hopen dat dit project tot een duurzamer beleid zal leiden waar iedereen van kan profiteren.