Optimalisatie van de waterkwaliteit in de binnenstad van Almelo

De gemeente Almelo werkt aan de terugkeer van water in de binnenstad met een havenkom. Water in de binnenstad kan een grote bijdrage leveren aan allerlei positieve aspecten zoals waterbeleving, recreatie, klimaatadaptie en imago. De kwaliteit van het water is belangrijk. Studenten van de WUR gaan hiermee aan de slag en vertellen wat zij gaan onderzoeken.

Acht weken lang werken wij, een groep van zes masterstudenten van Wageningen University and Research (WUR) aan een adviesrapport over de herintroductie van water in de binnenstad van Almelo. Ons doel is advies geven over hoe Almelo dit water schoon en gezond kan houden. De diverse achtergronden van onze groep op het gebied van hydrologie en (aquatische) ecologie, zullen daarbij goed van pas komen.

Het vraagstuk komt van gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen. Zij willen de oorspronkelijke havenkom van Almelo in ere herstellen. Een binnenstad met schoon water heeft namelijk een positieve uitstraling en trekt bezoekers aan. De haven moest in de jaren ‘50 gedempt worden omdat afvalwater van fabrieken werd geloosd, waardoor stankoverlast ontstond. Nu de gemeente Almelo water wil herintroduceren in de binnenstad, wil zij natuurlijk dat het schoon en gezond is. De voornaamste reden dat de gemeente ons advies vraagt, is dat de havenkom aan een doodlopend stuk kanaal ligt. Daardoor is er weinig natuurlijke stroming in het water – normaal gesproken zorgt stroming dat afval wegdrijft en giftige blauwalgen niet kunnen groeien. De gemeente wil uiteraard het water vrij houden van blauwalgen en drijfvuil.

Wij zullen voor de gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen onderzoeken hoe algenbloei te voorkomen is en hoe drijfvuil weggevangen kan worden. Daarmee hopen wij bij te dragen aan de goede kwaliteit van het nieuwe water in de Almelose binnenstad.