Optimalisatie van de waterkwaliteit in de binnenstad van Almelo

De gemeente Almelo werkt aan de terugkeer van water in de binnenstad met een havenkom. Water in de binnenstad kan een grote bijdrage leveren aan allerlei positieve aspecten zoals waterbeleving, recreatie, klimaatadaptie en imago. De kwaliteit van het water is belangrijk. De studenten hebben de resultaten gepresenteerd en geven in deze studentenblog een inkijkje in het adviesrapport.

De gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen werken samen aan een project om water te herintroduceren in de binnenstad van Almelo. Zij hebben al een deel van het kanaal in de stad in ere hersteld en zullen de komende jaren ook de oude haven opnieuw uitgraven. Medio 2019 zal het project klaar zijn. Gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen hebben ons, zes studenten van Wageningen University & Research, om advies gevraagd. Zij vroegen ons om uit te zoeken hoe de kwaliteit van het water in Almelo gewaarborgd kan worden, omdat een slechte waterkwaliteit kan zorgen voor de bloei van giftige blauwalgen. Dat mag uiteraard niet gebeuren. Daarnaast moest een aanpak gevonden worden om overlast van drijfvuil te voorkomen.

Na twee maanden weggestopt in een afgelegen en verlaten universiteitsgebouw – met af en toe een bezoek aan de bewoonde wereld – hebben wij een pakket opgesteld met maatregelen die de gemeente en het waterschap kunnen helpen bij het schoonhouden van het water. Dit advies is veelomvattend; het meest omvangrijke nieuwe idee is de aanleg van een pomp die van de nieuwe havenkom naar de Almelose Aa loopt, om de doorstroming te verbeteren en het water te verversen. Daarnaast adviseren we het aanleggen van een natuurlijke oever en een zandfilter om de waterkwaliteit in ‘dode hoeken’ (hoeken waar geen stroming is) goed te maken en te houden. Uit onze metingen aan de waterkwaliteit bleek namelijk dat in één zo’n ‘dode hoek’ te veel voedingsstoffen in het water zaten, waardoor algenbloei kan ontstaan. Om het drijfvuil op te vangen adviseren we om polyethyleen platen en Seabins (een soort drijvende afvalemmers die automatisch drijfvuil opzuigen) te plaatsen. Daarnaast is het allerbelangrijkste om preventieve maatregelen te treffen om te voorkomen dat afval in het water belandt.

Deze maatregelen hebben wij deze week gepresenteerd bij de gemeente Almelo, onder het genot van huisgemaakte cake. Daarnaast hebben wij een rapport opgesteld voor de gemeente en het waterschap, met verdere uitleg van de geadviseerde maatregelen en nog meer mogelijkheden om de doorstroming, waterkwaliteit en drijfvuil aan te pakken. Het rapport en de presentatie zijn enthousiast ontvangen door gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen. Onze input heeft voor veel inspiratie gezorgd en mogelijk worden (een aantal van) de aangedragen maatregelen daadwerkelijk toegepast.

Foto: De zes studenten bij de poster waarin de adviezen zijn samengevat. Van links naar rechts: Janne Brouwers, Karst Busstra, Bart Verschaeren, Robin Kampman, Stijn Tijkotte en Serah Hoeks.