Onderzoek naar Helofytenfilter De Tolplas

Recreatiepark De Tolplas beschikt op dit moment over een helofytenfilter voor het zuiveren van het afvalwater. In samenwerking met Groene Kennispoort Twente wordt onderzocht of dit veld wordt aangepast en blijft bestaan of dat het recreatiepark wordt aangesloten op de riolering. De Tolplas wil hier een duurzame keuze maken. In september dit jaar is de Urban Environmental Management student Sylvia Schuster begonnen aan haar afstudeeropdracht bij recreatiepark De Tolplas. Zij vertelt over haar ervaringen.

Mijn plan van aanpak is afgerond en goedgekeurd en ik ben op dit moment bezig met het schrijven van mijn literatuuronderzoek en het onderzoek naar de bestaande situatie. Het literatuuronderzoek focust zicht vooral op de globale belangstelling in decentraal sanitatie en watermanagement, de mogelijke technieken om gescheiden afvalstromen te zuiveren voor hergebruik en de Nederlandse wetgeving. Om een overzicht te krijgen van de bestaande situatie heb ik een interessant bezoek gebracht aan De Tolplas.

De aankomende periode ga ik bezig met het verkrijgen van gedetailleerde informatie over het recreatiepark, zoals getallen over de waterconsumptie, de bezettingsgraad en opbouw van woningen. Vervolgens kan ik bezig met het ontwerpen van een realistisch systeem. Hierin heb ik besloten om naar een realistisch en een ideaal circulair systeem te kijken. Realistisch omdat de woningen niet oud zijn en een heel nieuwe infrastructuur met gescheiden afvalstromen (urine, facaliën, grijs water) economisch niet haalbaar zou zijn. Daarom ga ik van bestaande infrastructuur uit (inclusief helofytenfilter), met verbeteringen zoals het hergebruik van het effluent van het helofytenfilter. Verder ga ik een ideaal circulair systeem ontwerpen op basis van de bestaande dimensies van het vakantiedorp om een voorbeeld te geven voor toekomstige projecten.