Gesloten, circulair boeren in Twente: een bijdrage aan cultuur, gezondheid en natuur

Vijf studenten gaan voor Stichting Gezondheid Dichtbij aan de slag met een natuurboerderij. Wat zij precies gaan doen? Lees snel verder in de #studentenblog

In opdracht van de Stichting Gezondheid Dichtbij, die een natuurboerderij wil opstarten waarin het houden van een oud veeras gecombineerd wordt met het telen van verschillende oude gewassen, gaat een team van vijf masterstudenten van de Wageningen Universiteit aan de slag met een systeem analyse van het huidige plan. De studenten hebben verschillende expertises: plantenwetenschappen, dierwetenschappen en biologische landbouw. Dit interdisciplinaire team zal het huidige plan voor een natuurboerderij analyseren en mogelijke verbeterpunten aandragen op het gebied van duurzaamheid. De connectie en balans tussen bodem, dieren, mest, gewassen en opbrengsten zal centraal staan.

Het doel van het project is om een circulair systeem te ontwerpen waarin nutriënten kringlopen gesloten worden om zo een klimaat neutraal, zelfvoorzienend bedrijf op te starten. Om dit te realiseren worden alternatieve management technieken bestudeerd, zoals het gebruiken van verschillende gewassen in rotatie, het gebruik van biologische methoden om onkruid tegen te gaan en de mogelijkheden om uitstoot van broeikasgassen door vee en mest te verminderen. Hierdoor zal het studententeam een bijdrage leveren aan de doelstelling van Stichting Gezondheid Dichtbij: een bijdrage te leveren aan de cultureel-historische waarden, natuurwaarden en gezondheid in Twente.