Onderhoudsplan voor Spoorfietsen Hengelo

In 2016 is de attractie Spoorfietsen rondom Hengelo geopend. Een mooie tocht door historisch erfgoed en natuur. Om het spoor toegankelijk te houden, is door studenten van  AOC-Oost een onderhoudsplan opgesteld. Zij vertellen over hun ervaringen.

De opdrachtgever Spoorfietsen kwam bij ons met de vraag om het onderhoud van de spoorlijn in kaart te brengen en hier een onderhoudsplan over op te stellen. Sinds mei 2016 wordt er op een oude spoorlijn tussen Hengelo en Twekkelo met spoorfietsen gereden. Deze toeristische attractie is opgezet als sociale onderneming en wordt op dit moment gerund door vrijwilligers. De maatschappelijke doelen zijn het behoud en herstel van de waardevolle spoorlijn als industrieel erfgoed, het behoud en herstel van de spoorbermen en de directe omgeving als ecologische zone en het bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De opdracht was om een onderhoudsplan op te stellen voor deze toeristische attractie. We hebben een onderhoudsplan opgesteld voor Spoorfietsen in samenwerking met de gemeente Hengelo. We hebben oude onderhoudsplannen gebruikt van de gemeente Hengelo om aan onze informatie te komen. Spoorfietsen had voor ons nog een andere vraag hoe we het onkruid tussen de rails gaan voorkomen of oplossen. Voor een oplossing voor dit probleem zijn we nog druk aan het zoeken. Het gaat er om dat dit probleem duurzaam word aangepakt.

Voor de regio heeft dit project een grote meerwaarde omdat je de toeristen van de stad regelrecht de natuur in brengt. Het traject gaat over een aantal bruggen die op de lijst staan van natuurmonumenten. Door dit project worden deze bruggen nog gebruikt. De route loopt in de toekomst dicht tegen de locatie van de Zuivelhoeve aan. Misschien is dit in de toekomst te combineren met elkaar. Het vervolg voor deze omgeving is dat alle natuur in de omgeving in kaart word gebracht door leerlingen van de hogeschool VHL larenstein.