Eetbare en groene stad Goor

De provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de  gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede werken samen in de KlimaatActieve Stad (KAS) Twente. Aan de basis van deze samenwerking staat het veranderende klimaat. De gevolgen daarvan zijn steeds vaker voelbaar, ook in Twente. Dat vraagt om maatregelen (citydeals) die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Daarom trekken de Twentse KAS-partners samen op bij de uitvoering van diverse klimaatprojecten. Studenten van de Wageningen Universiteit ontwikkelen een concept voor de stad Goor dat onder andere inzet op hittebestendigheid en bewustwording milieu. De studenten lichten het project verder toe…

Een team van Wageningen University and Research (WUR) werkt gedurende acht weken aan een plan voor een groen en eetbaar Goor. De groep bestaat uit zes masterstudenten met diverse achtergronden, waaronder ecologie, biologische landbouw, toxicologie en verschillende sociale wetenschappen. Zij zullen hun expertise op deze verschillende vlakken combineren om tot een complete visie voor een groener Goor te komen. Hierbij zal “Voedsel is overal” het uitgangspunt zijn, en het culturele en historische erfgoed van Goor een rol spelen. Zo krijgt Goor haar eigen, unieke karakter binnen Hof van Twente. Er wordt gewerkt aan een bruisende, gezonde omgeving voor elke bewoner van de stad, van mens en dier tot plant. In het plan zullen nieuwe groene ruimtes een eetbare dimensie krijgen, waar Gorenaren de vruchten van kunnen plukken.

A team van Wageningen University and Research works for eight weeks on a plan for a green and edible Goor. The group consist of six master students with a diverse range of backgrounds, such as ecology, organic agriculture, toxicology and different social sciences. They will combine their expertise on these different fields to make a complete vision for a greener Goor. Hereby ‘Food is everywhere’ will be the base and the cultural and historical heritage will play a role. In this way Goor will get her own, unique character within Hof van Twente. It will become a vibrant, healthy environment for every inhabitant, from people to animal and plant. In the plan new green areas will get an edible dimension, where Goraneren will pick the fruits from.