Bijenvriendelijk Borne

De stand van de insecten is de laatste decennia drastisch achteruit gegaan. Deze insecten zijn belangrijk voor onder andere onze bomen, bloemen, planten en gewassen. Ook in de gemeente Borne zien ze hier de noodzaak van in. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein helpen een handje mee. 

Wij zijn Pim van Halen, Yochem Hobbelen, Sjors Naus en Sven Wijnhoven, alle vier studenten Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein. In het kader van onze major/minor Toegepaste Ecologie gaan wij de komende maanden aan de slag met een project om de bijenvriendelijkheid van Borne te versterken.

Borne heeft een geschiedenis van bijenteelt die zelfs terug te zien is in het gemeentewapen, maar in recentere tijden is er lokaal steeds minder aandacht voor de bij. En dat terwijl bijen in Nederland en wereldwijd het zwaar hebben en een essentiële rol als bestuivers spelen in zowel de natuur als de tuinbouw. Het doel van dit project is dan ook om de bij als onderwerp weer meer te laten leven onder de Bornenaren.

Concreet gaan wij aan de slag om de kansen van enkele aangewezen gebieden in de gemeente als habitat voor met name wilde bijensoorten te onderzoeken en voor een van deze gebieden een inrichtingsplan te schrijven. Hierbij gaan we contact zoeken met lokale imkers, tuinverenigingen en andere geïnteresseerden om een mogelijk samenwerkingsverband op touw te zetten voor het beheer van deze gebieden. Via lokale media zullen we proberen om ook de inwoners van Borne bij het project te betrekken.