Biodiversiteit door alternatieve gewassen

Het netwerk Groene Metropool Twente wil uitzoeken of en hoe regio Twente opnieuw alternatieve en vergeten gewassen in de regio kan terugbrengen. Een aantal studenten van de Wageningen Universiteit hebben hier onderzoek naar gedaan en vertellen over de resultaten.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zijn wij CAYA Consultancy, een studenten adviesteam dat werkt aan het project van Groene Metropool Twente over introductie van alternatieve gewassen in Twente, met de focus op het gebruik van braakliggende gronden rond de gemeente Almelo. Vanaf 24 maart zijn wij aan het onderzoeken welke gewassen in Twente zouden kunnen worden geïntroduceerd om de biodiversiteit te verhogen en daarbij ook de bodemkwaliteit en de culturele historie te betrekken.

We hebben nu een uitgebreide lijst van ± 50 soorten waar enkele veelbelovende opties bij zijn voor dit project. Hier zitten soorten tussen die juist goed zijn voor de biodiversiteit, maar ook gewassen met historische betekenis worden meegenomen in ons plan. Omdat een gewas niet op zichzelf staat maar onderdeel uitmaakt van een systeem kijken we ook naar alternatieve invulling van agrarische systemen waarin de gevonden gewassen gecombineerd kunnen worden. De alternatieve systemen kunnen helpen om te voorkomen dat er grootschalig verspreide monoculturen van de nieuwe gevonden gewassen ontstaan. Niet alleen de landbouw wordt hierin meegenomen, maar juist hoe de invulling van bovengenoemde gebieden kan bijdragen aan het verbinden van burgers, agrariërs en overheden. Dit past binnen het idee om kleinschaliger diversiteit te bevorderen. De alternatieve gewassen en systemen kunnen in eerste instantie worden toegepast op de braakliggende gronden, om als opstap te fungeren bij het vormgeven van een circulaire economie voor Twente.