Stadsrand

Opdrachtgever
Netwerkstad Twente

 Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit en Saxion Hogeschool

Jaar
Voorjaar 2011

Aanleiding
De Netwerkstad Twente wil in het kader van de Ruimtelijke ontwikkelingsagenda een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de stadsranden. De provincie Overijssel stimuleert dat steden een integrale visie, gebaseerd op de omgevingsvisie, opstellen. Deze kan ook als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.

Opdracht
Het ontwerpen van een integrale visie voor de toekomstige ontwikkeling van de stadsranden in de regio Twente voor zowel de korte als de lange termijn.

Resultaten

Het project is met succes afgerond met twee projectvoorstellen: ‘Plan B’ en ‘De Punt’. De twee projecten zijn begin 2010 gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden. De projectvoorstellen zullen als input dienen voor de visie stadsranden van regio Twente. Saxion Hogescholen had al enkele stadsrand projecten afgerond en is ook actief in de Twentse stadsrand.

Meerwaarde regio
De rapporten van de Wageningse studenten kunnen als input gebruikt worden voor de stadsrand projecten welke in de komende jaren plaats zullen vinden.