Smaakmakers

De Smaakmakers van Twente

Op dit moment wordt gesproken met de diverse mogelijke financiers om de omschreven doelen, die weergegeven staan in de mail, te verwezenlijken. Het is daarvoor van belang te laten zien dat dit een proces is van producenten, voor producenten. Om die reden willen we de aanvraag met zoveel mogelijk producenten ondertekenen. Daarmee laten we zien samen sterk te staan. Mogen we om die reden uw bedrijfsnaam opvoeren op een lijst met producenten die dit initiatief ondersteunt?

    Ondersteun je het project?
    Joa - loa 'w mar doanJoa Joa - ik doo 't nich

    Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom De Smaakmakers