Smaakmakers

Smaakmakers

 - op weg naar de Korte Keten -
2019 tot heden 

Beschrijving 
De Smaakmakers van Twente is een vergevorderde samenwerking en een korte keten in wording. Er wordt tracht bestaande initiatieven te bundelen in één sterke, Twentse korte keten. De Smaakmakers van Twente wordt gevormd door de Twentse producenten zelf, met als doel samenwerken op uiteenlopende gebieden. Een van de doelen is het gezamenlijk afzetten van Twentse producten in de regio. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om onder één Twents merk hun producten te vermarkten.

Onder deze samenwerking is een kopgroep van producenten actief om het netwerk te vormen en activiteiten te ontplooien. Zo stellen zij gezamenlijke doelen op en opereren zij als één naar de buitenwereld om hun Twentse producten in de regio aan te bieden.

Bijdrage academisch en praktijkgericht onderzoek
De Smaakmakers van Twente is in ontwikkeling en studenten dragen daar goed aan bij.  Zo brengt bijvoorbeeld een student aan de Universiteit Twente de potentiële markt van regionale producenten in kaart. Een studente van Saxion heeft een marketing- en communicatie advies uitgebracht. Momenteel worden er vraagstukken rondom voedingswaarden, de inzet van nieuwe technologie, klimaateffecten, logistiek, marketing, circulariteit wordt verbonden aan het onderwijs. De Groene Kennispoort, Aeres Hogescholen, Zone College, Saxion, UT en WUR hebben een waardevolle samenwerking opgezet om onderwijs vorm te geven met deze relevante en kwalitatieve opgaven uit de praktijk.

De Groene Kennispoort is al jaren zeer actief in het Twentse buitengebied en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zij bemerkte dat Twente veel producten produceert maar dat de meerderheid daarvan niet in de regio wordt geconsumeerd, terwijl er juist veel voordelen met korte voedselketens gepaard gaan zoals op natuur, klimaat, economie en gezondheid, lees hier.

Aanleiding de Twentse Kantine in overheidskantines
De voorloper van dit concept is ons project Twentse Kantine. Er zijn verschillende opties om regionale producten meer aan te bieden en de GKT heeft gekozen voor overheidskantines. Een verkenningsonderzoek is gestart naar de haalbaarheid en wenselijkheid van regionaal aanbod in de kantines van gemeente, waterschappen en onderwijsinstellingen. Er bleek zeker sprake van wenselijkheid. Ook bleek haalbaarheid voorzichtig positief te zijn maar zeer complex. Die complexiteit uit zich zoal door het aantal meewerkende producenten, bedrijfsstructuur, logistiek, financieel rendement, draagvlak consumenten en het imago van Twentse producten. Bovendien bleek dat een regionale voedselketen haalbaarder wordt door de inzet van meerdere afzetkanalen. Daarom gaat de Smaakmakers niet alleen via kantines de producten aanbieden maar ook via een fysieke winkel en een webshop.