Smaakmakers

Smaakmakers

 - een Mineral Valley Project -
op weg naar de Korte Keten

Opdrachtgever: Mineral Valley Twente
Opdrachtnemer: Universiteit Twente
Jaar: 2019/2020

Aanleiding
Op vervolg van de Twentse Kantine is het concept Smaakmakers ontwikkeld. Dit houdt de toevoeging in van de twee distributiekanalen webshop en een fysieke streekwinkel bovenop de overheidskantines. UT studente Jesse Weggemans studeert af met haar onderzoek naar de logistiek van een Twentse voedselsysteem.

Opdracht
Het onderzoek zal zich richten op de aanbieders kant, de producenten. Het doel is om een lokaal voedselmarkt te realiseren en faciliteren in Twente. De bijbehorende onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat zijn potentiele markten in de lokale voedselproductie in Twente?
  2. Wat zijn de drijfveren, kansen en barrerers voor potentiele partners van de Twentse lokale voedselmarkt?
  3. Welke keten informatie is noodzakelijk om lokale uitwisselingen te faciliteren?
    a. Aan welke partners moet deze kennis beschikbaar worden gesteld?

Resultaten
Jesse zal advies geven aan Mineral Valley Twente inzake de noodzakelijke acties om lokale voedsel consumptie te vergroten in Twente. Ook zal zij een gegronde theorie overhandigen die beschrijft hoe lokale voedselketens worden vergroot en die wereldwijd kan worden ingezet. Resultaten volgen.