Sint Jans Rogge

Opdrachtgever
Stichting Maarkels Landschap

Opdrachtnemer
Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) en AOC Oost

Jaar
Voorjaar 2014

Aanleiding
Rogge is geschikt om te telen op de Twentse essen en kampen. Jarenlang zelfs beeldbepalend geweest voor het landschap. Stichting Maarkels Landschap heeft als doel het behoud en versterking van het streekeigen landschap rond Markelo. Dit kan ook een bijdrage leveren aan een vitaal platteland. Streekproducten kunnen hier aan bijdragen. Stichting Maarkels Landschap heeft het afgelopen jaar rogge verbouwd. Om ervaring op te doen (cijfers verzamelen, maar ook praktische) maar ook om weer meer rogge in het Markelose en Twentse landschap terug te krijgen.

Opdracht
De stichting wil Sint Jans Rogge ook wel winterrogge genoemd, gaan verbouwen. Dit is een oud ras met lang stro. Dit proces gaat binnenkort beginnen. We zijn op zoek naar oude en (ver)nieuwe producten en recepten waardoor dit product vermarkt kan worden en interessant wordt voor grondeigenaren om te verbouwen. Ook willen we grondeigenaren inspireren en verleiden rogge te verbouwen. Dit geldt ook voor de verwerkers en verkopers (horeca, winkels) en consumenten.

Resultaten
Studenten van de CAH hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en mogelijkheden van winterrogge. Zij hebben een advies opgesteld en gepresenteerd aan belanghebbenden en de opdrachtgever.

Studenten van AOC Oost hebben een nieuw product ontwikkeld van winterrogge. Zij hebben zelf de Sint Jan Rogge stroopwafel ontwikkeld en gemaakt en tijdens de presentatie van de CAH studenten uitgedeeld en zelf gepresenteerd.

Meerwaarde regio
Een nieuw streekproduct!