RUMORE

Wat is RUMORE?

Verbinding tussen stad en platteland

RUMORE is een Europees samenwerkingsverband tussen acht Europese partners, waaronder Groene Kennispoort Twente. In diverse projecten werkt RUMORE aan de verbinding tussen stad en platteland in de sector agro & food. Het project bevordert de innovatie door innovatieketens tussen stad en land te verbeteren en zich te richten op de transitie naar een duurzame en circulaire voedselketen.

Het project maakt het mogelijk om kennis en ervaring tussen de regio's uit te wisselen en te implementeren in de eigen regio. Ook geeft het project ruimte om te werken aan kennis en innovatie met betrekking tot de regionale en duurzame voedselketen. Voor Twente betekent het ruimte voor kennisontwikkeling en verspreiding, versterking van de lokale voedselketen in Twente, het creëren van arbeidsplaatsen en het versterken van netwerken en samenwerkingsverbanden in de agro & food sector.

 

What is RUMORE?

Fostering rural-urban cooperation

Huge potentials for growth and job creation remain unused due to missing synergies the urban and areas and their surrounding rural parts. The focus of existing cluster and regional innovation strategies on cities often leaves rural and peripheral areas outside of innovation chains.  RUMORE improves regional innovation policies and capacities by fostering rural-urban cooperation and partnerships. The project enhances the delivery of innovation by improving innovation chains between rural and urban stakeholders and by supporting the better use of synergies between urban and rural areas.

By integrating the potentials of rural and urban areas into smart specialization strategies RUMORE facilitates the better implementation of these strategies and of the cluster policies of the participating regions. As a result, the project strengthens the innovation capacity of the regions, supports their sustainable development and contributes to territorial cohesion.

Groene Kennispoort Twente richt zich met RUMORE op de agro & food sector in Twente. Hoe kan het platteland de stad voorzien van lokale en eerlijke producten? Het lokaal afzetten en consumeren van deze producten komt niet alleen de economie ten goede, maar heeft ook voordelen voor het milieu en het klimaat. Groene Kennispoort Twente onderzoekt samen met studenten de mogelijkheden om de samenwerking in de keten te bevorderen en de bewustwording over het onderwerp te vergroten.

Naast de projecten die we in Twente uitvoeren, gaan we ook op bezoek bij de andere partners in Europa. De partners hebben vergelijkbare uitdagingen als het gaat om stad-platteland relaties. Tijdens deze bezoeken gaan we langs lokale projecten en krijgen we een inkijkje in hoe zij de problematiek aanpakken. Ideeën worden uitgewisseld en meegenomen naar de eigen regio voor inspiratie. Benieuwd wat onze partners doen? Check dan ook even het filmpje.

Download de brochure

 

 

Geslaagde eerste avond MijnErf 2030 Almelo

De komende tijd komt er veel op agrarische bedrijven af. Erf-eigenaren staan soms voor lastige en ook emotionele keuzes. Het project MijnErf 2030 helpt hen om een beeld te schetsen van de toekomst van het erf.