Possible visions on local food strategy

Opdrachtgever
Groene Kennispoort Twente & Groene Metropool Twente

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaargang
Voorjaar 2018

Aanleiding
Groene Kennispoort Twente is de aanjager van het project. Via het Europese samenwerkingsproject Interreg Europe RUMORE (ERDF) werkt zij aan een Groen en Eetbaar Twente. De voedselstrategie waar de studenten aan hebben gewerkt, is onderdeel van dit concept. Een groene stad met lokaal geteeld voedsel heeft grote voordelen voor milieu en klimaat, heeft een positief effect op hoe gelukkig we ons voelen en brengt de stad dichter bij het platteland.

Opdracht
De studenten hebben zich een aantal weken bezig gehouden met de mogelijkheden om in de regio te komen tot een meer regionale voedselvoorziening en gezondere regio. In drie groepen hebben de studenten verschillende ideeën aangekaart waar Twente mee aan de slag kan.