Pesticides en meststoffen in volkstuintjes

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Opdrachtnemer
Wageningen universiteit

Jaar
Voorjaar 2016

Aanleiding
De agrarische wereld is gebonden aan strenge wetgeving om schade aan het milieu door pesticiden en meststoffen te voorkomen. Echter, de verwachting is dat de gemiddelde inwoner niet van de wetgeving en juist gebruik op de hoogte is en vaak meer gebruikt dan nodig en niet het verschil weet tussen de verschillende producten. In tegenstelling tot de agrariërs is hier geen toezicht op. Als deze producten in grote hoeveelheden in oppervlaktewater terechtkomen, is dit slecht voor de kwaliteit van het water.

Opdracht
Het onderzoek van de Wageningse studenten milieuwetenschap richtte zich op het milieuonvriendelijke gebruik van volkstuinders in de provincies Overijssel en Gelderland van pesticiden en meststoffen in een volkstuin, en waarom zij deze producten gebruiken.

Resultaten
De studenten hebben gedurende zes weken aan de opdracht kunnen werken door middel van interviews en enquêtes. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 26% van de volkstuineigenaren gebruik maken van pesticiden, vaak met de reden dat het een laatste redmiddel is. Ze geven aan goed de handleiding te lezen en zich hieraan te houden. Van de ondervraagden geeft 97% meststoffen te gebruiken. Vaak is er weinig kennis over de verschillende soorten meststoffen. Tot slot is uit het onderzoek een verband gevonden tussen de kennis over pesticiden en het gebruik hiervan.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]