Onderzoek naar duurzaam gebruik van berm- en slootmaaisel als bodemverbeteraar

Opdrachtgever
Groene Metropool Twente

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaargang
Voorjaar 2017

Aanleiding
Maaisel afkomstig uit bermen en slootranden is een afvalstof. De beheerders zijn veel geld kwijt aan het afvoeren en verwerken van berm- en slootmaaisel. Tegelijkertijd hebben agrariërs behoefte aan organische stof in hun landbouwgronden. De gemeenten Hof van Twente, Twenterand, Wierden, het waterschap Vechtstromen en LTO Zuid Twente zijn een project gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om berm- en slootmaaisel als bodemverbeteraar toe te passen in de regionale landbouw.

Opdracht
Komen tot een advies voor toekomstige pilots voor de verwerking van maaisel, verkenning verwerkingsmethoden om maaisel geschikt te maken om te dienen als bodemverbeteraar en onderzoek naar economische en ecologische voordelen in berm- en slootranden en op landbouwgronden.

Resultaat
De studenten hebben de voor- en nadelen van een aantal kansrijke verwerkingsmethoden uitgewerkt en beoordeeld op de criteria: schaalgrootte, circulair, lokaal, landbouw, juridisch, kosten en baten. Op basis van de analyse zijn acht aanbevelingen gegeven zoals het in kaart brengen van organische stofbehoeften in landbouwgronden in Twente en de samenstelling en inhoudsstoffen monitoren in vrijgekomen maaisel.