Zonnepark van de toekomst

Welke functies kan een zonnepark naast het leveren van energie nog meer hebben zodat het een positief effect heeft op natuur- of klimaat? Kunnen er meerdere business modellen worden bedacht en hoe wordt het park ingepast in omgevend landschap? Varkenshouderij Brummelhuis wenst een zonnepark in Haaksbergen aan te leggen. Samen met ontwikkelaar LC Energy en landschapsarchitectenbureau Eelerwoude faciliteren zij twee studentenonderzoeken van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein. Lees hier de projecten →