Van afval naar grondstof

Binnen de samenwerking Groene Metropool Twente (GMT) onderzoekt het waterschap Vechtstromen, samen met de gemeenten Wierden, Twenterand, Hof van Twente en LTO-Noord afdeling Zuidwest Twente, of er circulaire, innovatieve en duurzame manieren zijn om sloot- en bermmaaisel te verwerken. Een van de opties is om het maaisel als grondstof te gebruiken. Het waterschap en de gemeenten maken jaarlijks hoge kosten om maaisel af te voeren, terwijl de lokale landbouw maaisel kan gebruiken om de bodemvruchtbaarheid en -structuur te verbeteren.

Toepassingen gebruik maaisel
Zes studenten van de WUR hebben diverse toepassingen voor maaisel onderzocht. Zij zijn aan dit project gekoppeld door de Groene Kennispoort Twente. De knelpunten en kansen zijn door hen verwerkt in een rapport. Het blijkt dat de uitdagingen vooral zitten in de wet- en regelgeving, de logistiek van maaien tot maaisel en in het verwerken van maaisel, tot bodemverbeteraar. Hoe krijg je bijvoorbeeld maaisel zonder zand, onkruiden en zwerfvuil? Daarnaast is per toepassing gekeken naar de gewenste soort maaisel (fris groen of gelig/uitgebloeid, net gemaaid of eerst ingekuild enzovoort).

Start praktijktesten
De resultaten van het onderzoek geven voldoende aanleiding om een aantal praktijktesten te starten. Deze kansrijke pilots zullen nog dit jaar gaan draaien en de uitkomsten zullen breed gecommuniceerd worden. We verwachten dat we met het inzicht dat we hiermee verkrijgen een aantal succesvolle verwerkingsmethodes kunnen implementeren. Zo maken we de cirkel rond en zal maaisel van afval een grondstof gaan geworden.

Het rapport kunt u vinden op de website van Waterschap Vechtstromen.

Geschreven door Gerrit Meijerink – Adviseur Watersysteem, Waterschap Vechtstromen