Project Begrazen voor de Veerkracht

Sanne Beld is één van de projecten die op het Agro & Food Congres Twente heeft gestaan op 8 november. Ze is initiatiefneemster van het project. Project Begrazen voor de Veerkracht' zoekt via het mobiel houden van kippen naar een ecologisch houdbare wijze van voedsel produceren en gaat plaatsvinden op een natuurweide van Staatsbosbeheer.

Mens, natuur en voeding

Waarom? Omdat mens, natuur en voeding zijn ver van elkaar af komen te staan. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuur en volgende generaties. Boer en bodem staan onder toenemende druk. De verliezen aan wilde planten en dieren zijn groot door onze wijze van voedsel produceren. "Dat kan en moet anders" vind Sanne Beld.

Sanne is jarenlang werkzaam geweest  bij Staatsbosbeheer en heeft daar gezien welke effecten ons gedrag op de natuur heeft. Met dit project wil ze zich volledig inzetten voor een ecologisch houdbare manier van lokaal voeding produceren met Graskippen en Lakenvelders.

Project 

Vanaf maart 2019 zullen Graskippen en Lakenvelders een natuurweide van Staatsbosbeheer, vlakbij Haaksbergen, gaan beheren. De kippen worden dagelijks verplaatst waardoor de mest over de bodem wordt verspreid en het bodemleven er baat bij heeft. Daardoor zijn ze steeds voorzien van gras en kruiden, wat hun en uiteindelijk onze gezondheid ten goede komt. Ook zal ze de natuurweide aanvullend maaien om verschillende plantensoorten meer kans te geven.

"De Graskippen worden door onszelf geslacht om de keten zo kort mogelijk te houden en stress te verminderen. Tegelijkertijd wordt dit project gebruikt om, via bodemmonsters en het bijhouden van de verandering in plantensoorten, te onderzoeken in hoeverre we bijdragen aan meer biodiversiteit onder en boven de grond" aldus Sanne Beld.

Crowdfunding

Om dit project tot een succes te maken heeft ze een bedrag nodig om de investeringen te dekken. Door gebruik te maken van crowdfunding hoop ik het nodige bedrag op te kunnen halen. Het minimale streefbedrag is in totaal 10.000 euro. Mocht dit bedrag hoger uitvallen, dan zal er versneld gestart worden met de 2e fase van dit project: een diersoort toevoegen. Hoe meer diversiteit hoe meer voordelen voor de bodem bij deze mobiele manier van houden.

Wil jij Sanne helpen? Kijk dan op de website voor meer informatie!