Producentenavond Smaakmakers van Twente 19 november 2020

Alle Twentse producenten samenwerkend in één coöperatie? Hoe zou die vorm gegeven moeten worden? Welke meerwaarde zien producenten in de Smaakmakers van Twente? Welke uitdagingen zijn er en wat zijn de vervolgstappen? Dat en veel meer andere vragen zijn de revue gepasseerd op de producentavond van de Smaakmakers van Twente

Op digitale wijze bijeenkomen was een must. Toch wilden we een gevoel van eenheid en Twentse gastvrijheid overbrengen naar de Twentse producenten. De uitnodiging en gloednieuwe flyer werd samen met Almelose Vondelkoeken en Culibessnoepjes door de streekwinkel Aanstreekelijk verstuurd naar de producenten in Twente, zie foto hierboven. Donderdagavond, na de laatste melkronde, konden Twentse producenten aanschuiven bij de bijeenkomst op Zoom. Niet alleen melkveehouderijen behoren tot de producenten, maar álle Twentse producenten die regionaal kunnen afzetten warenwelkom. Zo wordt er toegewerkt naar een zo breed en divers mogelijk korte keten.

Met ongeveer veertig deelnemers werd er aangevangen deze avond en werd er gestart met een terugblik op de afgelopen zes maanden. Aansluitend presenteerden  twee studentengroepen hun onderzoek voor de Smaakmakers van Twente: één voor logistieke oplossingen en één voor productontwikkeling als oplossing voor vrijkomende agrarische bebouwing. Daarna legde pluimveehouder Gerrit Wessels uit waarom hij meerwaarde ziet in de Smaakmakers van Twente en wat zijn visie hierop is. Centraal op deze avond stond de interactie tussen de producenten over de meerwaarde van samenwerken, logistiek en een Twents merk. De gehele avond konden de deelnemers input geven, zowel tijdens de discussie als via de chat. Dit gaf een goed inzicht in de perspectieven van de verschillende deelnemers. De resultaten van de avondresultaten worden binnenkort gedeeld en zullen zeer waardevol zijn voor de verdere ontwikkeling van de Smaakmakers van Twente.

Vervolgstappen
De kopgroep gaat de informatie uit deze bijeenkomst duiden en verwerken in een verslag, dit verslag met de vervolgstappen zal worden gedeeld met de deelnemers. Daarnaast worden er verschillende studentonderzoeken opgestart zoals een onderzoek naar een Twents merk en een onderzoek naar productontwikkeling in samenwerking met producenten. Samen met de kopgroep gaat Groene Kennispoort Twente en Eeckhof B.V. het organisatiemodel van de coöperatie verder inrichten met de input van deze avond. Al met al, een zeer geslaagde avond waar goed op verder kan worden gebouwd.