Onderwijsinstellingen zien potentie in Smaakmakers binnen hun onderwijs

Dinsdag 14 juli 2020 heeft de Groene Kennispoort Twente tijdens een online meeting waardevolle samenwerkingsplannen gemaakt Aeres Hogescholen en Zone College. 

De Smaakmakers, dat inmiddels is gegroeid naar een coöperatie, wordt ook enthousiast verwelkomd in het onderwijs. Samenwerken is een belangrijke waarde van de Smaakmakers en dat is exact wat De Groene Kennispoort ook wil aanjagen. Reeds hebben de Groene Kennispoort en UT al een samenwerking gestart op het gebied van Korte Ketens, lees hier, wat doorloopt tot 2021. Nu hebben ook bovengenoemde onderwijsinstituten en GKT elkaar weer weten te vinden om hun behoeften uit te spreken en handen naar elkaar uit te steken. Door samen te werken wordt het onderwijs verrijkt door praktijkopgaven van de dag en die weer relevant zijn voor de praktijk. De praktijk wordt geholpen bij hun innovatieproces en bij het realiseren van plannen.

Waar heeft de praktijk behoefte aan en met welke vraagstukken lopen de ondernemers? Wat is het onderwijsprogramma en van welke praktijkvraagstuk kunnen studenten wat leren? Deze vragen werden dinsdag beantwoord en die hebben tot concrete afspraken geleid. Na de zomer 2020 zal er volop worden samengewerkt om tot een realisatie en verdieping van de Smaakmakers te komen. Lees hier over het project Smaakmakers.