Ontwikkeling Kennisagenda Korte Ketens en Vitaal Platteland ’21-’24

Voor komende 4 jaar heeft de Groene Kennispoort Twente een nieuwe strategie ontwikkeld. Daarin staat de ontwikkeling van de Kennisagenda Korte Ketens en Vitaal Platteland centraal. 

Tot voorheen werd er een werkwijze gehanteerd die was gebaseerd op het verbinden van vraag en aanbod. Dat houdt in dat wij een vraag ontvingen van een initiatiefnemer (vaak ondernemer) en daar een onderwijsinstelling bij zochten die met een van haar opleidingsprogramma's aansloot op de vraag, zoals een module of minor. Ook andersom was mogelijk. Onderwijsinstellingen deelden dan het lesprogramma van komende periode en wij zochten daar vervolgens praktijkvraagstukken bij. De projectthema's van de afgeronde projecten lopen erg uiteen. Zo zijn er projecten uitgevoerd die gaan over regionale voedselketens, natuur- en landbouwbeheer, biodiversiteit, zonnepanelen,  gewassenonderzoek, ruimtelijke vormgeving en verwerkingsmethoden. Deze werkwijze zal met ingang van 2021 veranderen.

Het bestuur heeft afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe strategie die een vrijwel nieuwe koers inslaat wat betreft werkwijze en diversiteit aan thema's. Daar waar wij eerder met een scala aan projectonderwerpen werkten, gaan wij ons nu focussen op uitsluitend twee kernthema's: Korte Ketens en Vitaal Platteland. Verder zal er geen sprake meer zijn van het ad hoc matchen van vraag en aanbod waardoor projecten tot stand komen. In plaats daarvan worden projecten uitgerold die van te voren zijn geformuleerd op basis van het meerjarenprogramma.

Tussen juli en december 2020 worden er bestuurlijke gesprekken gevoerd met de vijf O's en alle input daarvan wordt samen verwerkt tot een nieuwe Kennisagenda. Dit is een strategisch en tactisch document dat uitgewerkt wordt in een praktisch meerjarenprogramma. Deze collectieve manier van ontwikkeling zorgt ervoor dat de uitgevoerde projecten een samenhang hebben en relevant zullen zijn voor de regio en voor het onderwijs.

De oriënterende gesprekken vinden plaats tot december 2020 en daarna zal de Kennisagenda Korte Ketens en Vitaal Platteland worden voltooid.