Het creëren van een nieuw business model voor een meer aantrekkelijke en winstgevender Mageler Es

Wij zijn zes studenten van de Wageningen Universiteit die samen werken aan een project. In ons geval is dit het project over de Mageler Es. De Mageler Es, gelegen bij Den Ham, is een landbouwgebied waar een hoop mensen komen om te ontspannen. Doordat het ook een landbouwgebied is worden er jaarlijks gewassen verbouwd. Een van deze gewassen is maïs. Doordat maïs erg hoog kan groeien, tot wel twee meter, belemmert het maïs in sommige jaren de zichtbaarheid van het gebied. Het enige wat je dan ziet is maïs, waardoor mensen niet over het gebied en de Joodse begraafplaatsen kunnen uitkijken. Dit verminderd de verbintenis met de natuur en het gebied waardoor de beleving niet optimaal is. De reden dat dit niet een jaarlijks probleem is komt doordat er gewas rotatie plaatsvind. Dit vindt plaats omdat maïs veel van de bodem vraagt en er tijd nodig is om de bodem te herstellen. Vandaar dat er na een jaar maïs één tot enkele jaren andere gewassen worden verbouwd.  Doordat maïs de zichtbaarheid in sommige jaren dus verminderd, is ons gevraagd te kijken of maïs vervangen kan worden door andere gewassen. De gewassen die men het liefste zou zien zijn zogenaamde oude gewassen, hierbij moet gedacht worden aan graan, spelt en winterrogge. Het gebruik van oude gewassen zouden ervoor zorgen dat het gebied meer cultuur-historische waarde krijgt en het de natuurbeleving bevorderd.

Om te kijken of het mogelijk is om maïs te vervangen door andere gewassen moet worden gekeken naar het economisch plaatje. In het rapport wat wij gaan schrijven zal worden gekeken naar opties die er zijn om maïs te vervangen. Door middel van literatuur onderzoek en interviews kunnen we zien of er mogelijkheden zijn voor het verbouwen van oude gewassen in plaats van maïs. Tevens willen we lokale ondernemers zoals bakkers en restaurants interviewen om te kijken of ze interesse hebben in lokale producten. Dit komt omdat gewassen die dan verbouwd zullen worden gebruikt kunnen worden voor lokale producten (bv. brood en bier).  Door het in kaart brengen van de lokale relaties en de opbrengst die de verschillende gewassen kunnen leveren, indien nodig met subsidies zal er gekeken kunnen worden of het rendabel is om  maïs te vervangen. Ook zullen we kijken naar de mogelijkheid voor het zaaien van bloemstroken langs de akkers en de groene paden. Deze kunnen naar waarschijnlijkheid de biodiversiteit in het gebied bevorderen. Dit zal dus nog moeten blijken.

Op dit moment hebben wij ons onderzoeksvoorstel gemaakt om alvast inzicht te hebben op wat we moeten doen, wanneer en alvast basis kennis te hebben over hoe bepaalde dingen in het gebied werken. Volgende week zijn we van plan de interviews te houden (8,9,10 april). Hierna gaan we alle informatie koppelen, dus literatuur en de interviews om te bepalen hoe het nu in het gebied gaat omtrent de economie. Waarna we ons plan schrijven om te kijken of er mogelijkheden zijn de economie op of rond hetzelfde niveau te houden wanneer we maïs vervangen door oude gewassen. De boeren mogen natuurlijk niet de dupe worden van ons nieuwe voorstel. Aan het eind zullen er dan conclusies getrokken worden over de mogelijkheden die er zijn om de Mageler Es aantrekkelijker te maken en hopelijk ook winstgevender. Een volgende update over de voortgang van ons project zal volgen.

Project Sint Jans Rogge