Groene Kennispoort Twente officieel een stichting

Na zeven jaar hard werken is afgelopen zomer de stap gezet om onze netwerkorganisatie om te zetten naar een stichting. Sinds 15 juli zijn wij daarom officieel: ‘Stichting de Groene Kennispoort Twente’. Daar hoort ook een passende uitwerking van werkzaamheden en aandachtspunten bij. De komende periode gaat GKT samen met het nieuwe bestuur onderzoeken wat haar kracht is en waar ze zich de komende periode 2016 – 2020 op gaat richten. Uiteraard hopen wij dit samen met onze partners te doen. Als partner kan u binnenkort benaderd worden door studenten van verschillende onderwijsinstellingen of door onszelf om hier in mee te denken. Met name focus aanbrengen in de thema’s, uitwerken van de thema’s en een nieuw exploitatiemodel opzetten krijgt onze aandacht, zodat wij ook in de toekomst kwaliteit en een stevige samenwerking kunnen garanderen.

Bij de opstart van de stichting hoort ook een nieuw bestuur. Aan het begin van dit jaar hebben wij al afscheid genomen van het bestuur dat de eerste vier jaar de GKT op weg heeft geholpen. In het nieuwe bestuur verwelkomen wij:

  • Voorzitter Marcel Diepenmaat; Teamcoördinator ontwikkeling bij de gemeente Borne.
  • Vicevoorzitter Ria Broeze; dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen.
  • Penningmeester en secretaris Paul Duijsings; college van bestuur AOC Oost.

Voor de uitvoering en begeleiding van de projecten en de dagelijkse gang van zaken blijft Dagmar Essing het aanspreekpunt.

Wij hopen het komende jaar de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om u daarna weer 100% van dienst te kunnen zijn. In de tussentijd blijven wij u uiteraard ook van dienst maar misschien iets minder zichtbaar. Als u vragen, tips en of een mooi idee voor een nieuw project heeft, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via het contactformulier of te mailen naar d.essing@groenekennispoort.nl