Eerste matchbijeenkomst Groene Kennispoort Twente

Groene Kennispoort Twente heeft 2017 afgetrapt met een matchbijeenkomst. Van Hall Larenstein, Railfietsen Hengelo, Landschap Overijssel en de gemeenten Wierden en Almelo hebben met succes een aantal projecten uit het werkveld aan onderwijs kunnen koppelen. De matchbijeenkomst heeft drie nieuwe projecten opgeleverd die in februari van start gaan.

Railfietsen Hengelo
Tussen Hengelo en Twekkelo ligt een gedeelte van de oude spoorlijn. Deze spoorlijn is in 2015 in gebruik genomen door Railfietsen Hengelo. Eén van de doelstellingen van Railfietsen Hengelo is het behoud en hertstel van de spoorbermen en de directe omgeving als ecologische zone. Studenten van AOC Oost hebben reeds een onderhoudsplan ontwikkeld. De nieuw groep studenten borduurt hier op voort en zal zich gaan bezig houden met een landschapsontwikkelingsplan.

Dorpsranden Enter en Wierden
De laatste jaren is door de gemeente Wierden samen met inwoners gewerkt aan de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de dorpsrand. Door deze inzet zijn al mooie projecten tot stand gekomen, waaronder de Generatietuin. De gemeente Wierden wil deze ontwikkeling graag voortzetten en heeft studenten gevraagd om antwoord te geven op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de dorpsrand meer aantrekkelijk te maken voor inwoners én bijen.

Honey Highway
Ook de gemeente Almelo zet zich actief in om de stad bijenvriendelijk te maken. Zo is van een braakliggend terrein een grote bloemenzee gemaakt en staan op het dak van de gemeente meerdere bijenkasten. De volgende stap is het aanpakken van de bermen, onder andere in samenwerking met het Waterschap en Landschap Overijssel. Studenten gaan aan de slag met de vraag hoe bermbeheer meer divers en economischer kan en wat de invloed hiervan is op de gezondheid en biodiversiteit.

Van Hall Larenstein
Studenten van Van Hall Larenstein gaan vanaf februari met bovenstaande projecten aan de slag. Gezien de overeenkomstige thema’s van de projecten, wordt eind maart een gezamenlijke eindpresentatie georganiseerd.