Duurzame en efficiënte logistieke oplossingen

Dat is waar de vijf Saxion studenten van de minor Digital Business Models & Blockchain onderzoek naar doen. Gedurende een half jaar gaan zij zich buigen over de distributiemogelijkheden in Twente en de verduurzaming daarvan.  

Er is veel behoefte bij de Smaakmakers naar een duurzame en efficiënte logistiek. Smaakmakers van Twente trachten bestaande agro & food partijen in de regio te versterken door met elkaar te verbinden en dat blijkt door de verscheidenheid aan producten, een complexe opgave te zijn. Bas Tjoelker, Chris Valk, Sander Nijen Twilhaar, Arcadio Sulas en Julian ter Horst zijn intussen een eind op weg en presenteren begin 2021 hun resultaat. De groep neemt expertise mee vanuit verschillende vakgebieden: Bedrijfskunde MER, Vastgoed & Makelaardij, Ondernemerschap & Retailmanagement en Finance.

Smaakmakers van Twente
De samenwerking Smaakmakers van Twente streeft naar een sterke, korte voedselketen in de regio zodat de producenten meer voor de lokale markt produceren. Er bestaan meerdere initiatieven in Twente op het gebied van korte ketens maar niet elk initiatief is of was even kansrijk. De Smaakmakers zien juist dat door samenwerking, partijen elkaar kunnen versterken. Deze samenwerking wordt vormgegeven in de Smaakmakers van Twente.

Meerdere opdrachten
Naast dit onderzoek, loopt ook een tweeledig onderzoek binnen Saxion naar a)de mogelijkheden voor nieuw komende, leegstaande agrarische gebouwen en -erven en b) naar nieuwe Twentse producten.