Saxion afstudeerder Daan Vaalt en zijn onderzoek naar VAB beleid

Het buitengebied van Almelo is net als in andere delen van Nederland aan het veranderen. Door het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, stikstofcrisis of veranderd inzicht en visie van de agrariër zelf, stoppen boerenbedrijven, ontwikkelen nevenactiviteiten, verduurzamen, passen hun schaal aan of specialiseren. Gemeente Almelo heeft behoefte aan een advies ten aanzien van het te voeren beleid bij VAB en R-v-R regelingen. Voor de Gemeente Almelo zal hij onderzoek doen en advies uitbrengen over de manier waarop het VAB-pact door Almelo kan worden aangenomen in combinatie met de omgevingsvisie en het beleid die er al is. "Ik vind het erg interessant hoe er kan worden omgegaan met VAB locaties, zeker nu het aantal VAB locaties in de toekomst waarschijnlijk toe zal nemen," aldus Daan.