Biodiversiteit in Twente

Twente heeft niet alleen een prachtig landschap, maar ook veel verschillende planten en dieren. Wij, studenten van de Wageningen Universiteit, zijn gevraagd om te beschrijven wat mensen in Twente doen om ervoor te zorgen dat er meer verschillende planten en dieren voorkomen. Dit wordt ook wel biodiversiteit genoemd. Biodiversiteit is belangrijk als het gaat om de ontwikkeling van Twente en kan helpen om het gebied op een duurzame manier aantrekkelijker te maken voor onder andere bedrijven en toeristen. Een overzicht van de huidige burgerinitiatieven kan de gemeentes van Twente helpen om te beslissen welke projecten zij willen steunen in de toekomst.

Om de huidige initiatieven in kaart te brengen zullen wij onder andere projecten bezoeken in de regio Twente en door middel van interviews proberen wij meer inzicht te krijgen in de werkwijze en het doel van deze projecten. We zijn daarvoor op zoek naar mensen die meewerken in een project dat als doel heeft om meer biodiversiteit in de regio te brengen. Uiteindelijk is ons doel is om een advies te geven aan de projectgroep “Twentse Kracht” en hen daarmee  te helpen met het verhogen van de biodiversiteit in Twente.

Project biodiversiteit