Bewustwording rode draad in de voedselvisie voor Twente

Op woensdagmiddag 9 mei hebben drie groepen studenten van de Wageningen Universiteit hun visie voor de voedselvoorziening in Twente gepresenteerd. De studenten hebben zich een aantal weken bezig gehouden met de mogelijkheden om in de regio te komen tot een meer regionale voedselvoorziening en gezondere regio.

Tijdens het vijf weken durende project hebben de studenten drie volle dagen in Twente verbleven. Om hun visie te vormen, hebben ze onder andere bij verschillende producenten en afnemers interviews afgenomen. “De mensen in Twente zijn trots op hun regio. Aan de andere kant kent de regio uitdagingen zoals stoppende boeren, klimaatverandering en energietransitie” aldus één van de Wageningse studenten.

Markthal met lokaal geteeld voedsel
In het stadhuis van Almelo, op de negentiende verdieping, presenteerden de studenten de resultaten van het onderzoek in Twente. Bewustwording van wat we eten is bij elke groep studenten de rode draad in de visie. Waar komt ons eten vandaan? Wat is het effect van het voedsel dat we consumeren op bijvoorbeeld het milieu of onze gezondheid?

Hoe de studenten dat willen doen? Een markthal als ontmoetingsplek tussen producent en consument en kenniscentra in de steden zijn ideeën van de studenten. Maar ook voedselbossen, waar we op kleine schaal ons eigen voedsel kunnen plukken en tegelijkertijd dient als educatieplek.

Realistisch zijn de studenten ook. Lang niet alle producten kan en wil je voor de lokale markt produceren. Ook moet er rekening gehouden worden met andere uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie en landschap. De ideeën van de studenten worden verder uitgewerkt door een volgende groep studenten die begin juni starten.

Groen en eetbaar Twente
Groene Kennispoort Twente is de aanjager van het project. Via het Europese samenwerkingsproject Interreg Europe RUMORE (ERDF) werkt zij aan een Groen en Eetbaar Twente. De voedselstrategie waar de studenten aan hebben gewerkt, is onderdeel van dit concept. Een groene stad met lokaal geteeld voedsel heeft grote voordelen voor milieu en klimaat, heeft een positief effect op hoe gelukkig we ons voelen en brengt de stad dichter bij het platteland.

Benieuwd naar de resultaten van de studenten? Stuur een mailtje naar info@groenekennispoort.nl voor de volledige uitwerken.