Agrarische innovatie Twente middelpunt van Internationale bijeenkomst RUMORE

Op 28 en 29 september was Twente het podium voor de internationale bijeenkomst RUMORE (Rural-Urban Partnership Motivating Regional Economies). Groene Kennispoort Twente mocht als één van de Europese partners eind september zeven regio’s uit Duitsland, Nederland, Italië, Griekenland en Bulgarije ontvangen in Twente. De regio’s werken samen om de verbinding tussen stad en platteland te versterken. De beoogde opbrengst? Groei van de regionale economie, meer samenwerking en het creëren van arbeidsplaatsen.

Op 28 en 29 september hebben de delegaties uit de Europese regio’s een bezoek gebracht aan Twente. Tijdens de Twentetour op de eerste dag werd een bezoek gebracht aan de groene en eetbare stad Goor, Living lab biologisch telen bij de Viermarken in Enschede en de streekproducten in Almelo, allemaal voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen in de Agro en Food sector. De tweede dag stond in het teken van uitwisseling en van elkaar leren.  Elke regio kent zijn eigen aanpak als het gaat om innovatie en samenwerking. In het stadhuis van Almelo met een mooi en passend uitzicht over geheel Twente, werden de beste ideeën uit Europa samengebracht.

Voor de innovatie in Twente wordt intensief samengewerkt met de Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein en AOC Oost. Studenten van deze kennisinstellingen houden zich in Twente bezig met het thema Agro en Food. Wij zijn ons steeds meer bewust wat we eten en willen weten waar het vandaan komt. Dat weet ook Dirk Jan Wessels van de Viermarken in Enschede. In samenwerking met Groene Kennispoort Twente zetten zij een living lab biologisch telen op, waarbij de Viermarken een ontmoetingsplek wordt voor studenten, onderzoekers en ondernemers. De internationale gasten  kregen een enthousiaste rondleiding door Dirk Jan Wessels. Ook de bezoeken aan stadslandbouw Goor en de streekproducten in Almelo werden enthousiast ontvangen. Nieuwe kennis die zij kunnen gebruiken voor hun eigen regio.

Groene Kennispoort Twente is één van de regio’s die meedoet aan het Europese Interreg project dat is gefinancierd door Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (ERDF). Zij werkt aan de stad-platteland verbinding door concrete innovatievragen in Twente te koppelen aan onderwijs. Hierdoor krijgen leerlingen meer praktijkervaring en Twente krijgt innovatieve nieuwe ideeën die direct kunnen worden toegepast. Door RUMORE krijgen de studenten de kans te leren in de praktijk en de uitkomsten stimuleren de regionale economie van Twente. Meer informatie over RUMORE vind je op https://www.interregeurope.eu/rumore/