LOP

Opdrachtgever
Gemeente Twenterand

Opdrachtnemer
Hogeschool van Hall Larenstein Velp

Jaar
Voorjaar 2012

Aanleiding
Steeds meer gemeenten zetten burgerparticipatie in voor lokale vraagstukken. In Twenterand heerst nog een cultuur waar burgerparticipatie minder voorkomt. Daarbij is er een duidelijke trend dat mensen vertrekken uit het buitengebied, ook in de gemeente Twenterand. Toch heeft de gemeente veel te bieden, zeker op het platteland. Zo is Twenterand rijk aan een aantal bijzondere gebieden, waaronder Engbertsdijksvenen en Natura2000. Gemeente Twenterand wil graag toe naar een plattelandsvisie met een nul-meting als vertrekpunt. Hierin zijn niet alleen de meningen van de mensen die in het buitengebied wonen belangrijk, maar ook die van de dorpsbewoners.

Opdracht
Het ontwikkelen van een plattelandsvisie tot en met het jaar 2025. Belangrijk is een goede nul-meting en een inventarisatie wat er nu is en wat de trends daarbinnen zijn.

Resultaten
Vijf groepen studenten hebben aan het project gewerkt. Zij hebben zich opgesplitst om aan de verschillende thema’s te kunnen werken die in dit project naar voren kwamen. Allen hebben gekeken naar het vraagstuk om het platteland leefbaar te houden. Zij hebben de volgende thema’s uitgewerkt.

  • Noaberschap Loont;
  • Streektuinen;
  • Noabererf in Twenterand;
  • Het (voormalige) hoogveenlandschap als mogelijkheid om te recreëren en te ondernemen;
  • Het belang en potenties van Landschapskwaliteiten voor recreatief ondernemen in den Ham;

Deze thema’s zijn uitgewerkt op mooie posters. Tevens is alles beschreven in een adviesrapport.

Meerwaarde regio
Het beter benutten van economische potenties, anticiperen op demografisch ontwikkelingen en het verbeteren van stad en land relaties. De studenten hebben zowel de economisch als de sociale kant van het vraagstuk onderzocht. Daarnaast hebben zij gekeken naar de meerwaarde en kansen van streekproducten voor dit gebied.