Kennisvragen Ecologie & Economie

Ecologie & Economie

Wereldwijd bereiken we met onze lineaire economie de grenzen van wat de aarde aan kan. Zo kampen we met een groot biodiversiteitsverlies, en zijn er veel dilemma’s in het huidige landbouw- en voedselsysteem. In de toekomst zal ecologie en economie hand in hand moeten gaan. Er is behoefte aan kennis over dit ‘omdenken’ en hoe we in deze situatie rendement uit het landschap kunnen blijven halen. 

← terug naar Kennisagenda 

Sub-kennisvragen

Wat betekent de huidige ecologische kwaliteit van het landschap voor de toekomst van Twente?

Wat is de huidige ecologische kwaliteit van het landschap in Twente (0-meting)? Welke aspecten meten we? Hoe hangen we hier een waarde aan? 

Wat voor gevolgen heeft deze ecologische kwaliteit voor ecosysteemdiensten? 

Welke van deze ecosysteemdiensten zijn van belang voor Twente en waarom? Wat is de rol van de landbouw (voedselproductie) hierin? 

Wat zijn bestaande small wins waarbij ecologische kwaliteit van het landschap bijdraagt aan ecosysteemdiensten in Twente?

Wat kunnen we leren van de resultaten van EO-Wijersprijsvraag 2020? Zie resultaten →

Hoe kunnen we – door bij bedrijvigheid in het landschap ecologie onderdeel te maken van de bedrijfsvoering – bijdragen aan belangrijke ecosysteemdiensten in Twente?

Welke andere benadering vraagt dit van ondernemerschap? 

Wat zijn belangrijke actiepunten, knelpunten en kansen? 

Welke financiële waarde kunnen we deze ecosysteemdiensten toekennen? 

Welk economisch rendement kunnen we uit de ecosysteemdiensten halen? 

Welke perspectieven en scenario’s zijn er voor de landbouw in Twente? 

Zijn er ingrijpende keuzes die we moeten maken? 

Wat zijn verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw in Twente? Hoe kunnen we de ‘true costs’ doorberekenen?

Wat zijn kansen voor gebiedsgerichte aanpak/korte ketens? Met Smaakmakers onderzoeken we de volgende thema's: 

  • Logistiek en duurzaam vervoer
  • Marketing, communicatie en bewustwording
  • Productontwikkeling en innovatie
  • Marktkansen en verlaging kosten 

Wat gebeurt er in het experimenteerprogramma ‘True Pricing’?

Wat zijn ervaringen van pilots en onderzoeken die nu lopen? 

Wat betekent dit voor Twente? 

Wat zijn andere mogelijkheden voor verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw? 

Wat betekenen bovenstaande kansen voor verdienmodellen concreet voor agrariërs in Twente?

Hoe relateert dit tot scenario’s voor de landbouw in Twente? 

Wat zijn kansen voor KPI’s in het bevorderen natuur-inclusieve landbouw?

Welke datasets en registratiesystemen kunnen gebruikt worden? 

Welke KPI’s moeten nog uitgewerkt worden? 

Hoe kunnen verschillende instanties in Twente de KPI’s inzetten? Kan dit ingezet worden in relatie tot verdienmodellen en true costs? 

Wie wordt de eigenaar van het systeem? Hoe betrouwbaar wordt dit gedaan? Wat zijn de kosten? Wie gaat deze kosten betalen? 

Welke maatregelen worden uit de markt betaald en welke door de overheid? 

Wat kunnen we leren van de living lab ervaringen met KPI’s in 2021? Willen we hier in Twente ook mee starten? 

Hoe verhoudt KPI’s zich tot certificering? 

Wat zijn bestaande small wins op het gebied van natuur-inclusieve landbouw met een goed verdienmodel in Twente?

Hoe kan het IBP deze initiatieven ondersteunen en laten uitgroeien?  

Wat zijn voorbeelden in de rest van Nederland?