Kennisagenda Vitaal Platteland

Kennisagenda Vitaal Platteland

Hoe ziet het vitale platteland van Twente in de toekomst eruit? We hebben overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties en experts gevraagd welke kennis zij nodig hebben om het Twentse platteland vitaal en leefbaar te houden.  

 Veel van deze kennis wordt al ontwikkeld in lopende programma’s, proeftuinen en pilots in Twente. De vragen die nog niet belegd lijken komen in de Kennisagenda Vitaal Platteland aan bod. De rode draad hierbij is ‘omdenken: zowel in de manier waarop organisaties samenwerken met elkaar, als in de manier waarop we met ons landschap en de natuur omgaan. 

Verdiepende informatie

De vragen zijn omvangrijk: we kunnen hier niet meteen een antwoord op formuleren. Sommige vragen zijn meer gericht op kennis, andere vragen hebben meer betrekking op het proces. Klik bovenaan op de twee hoofdvragen om de kern van de Kennisagenda tot je te nemen. Indien er behoefte is aan het verdiepende document, neem dan contact met ons op en wij sturen het je toe. 

Ga naar contact