helofytenfilter Recreatiepark De Tolplas

Opdrachtgever
Recreatiepark De Tolplas

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
September 2016 – februari 2017

Aanleiding
Recreatiepark De Tolplas beschikt op dit moment over een helofytenfilter voor het zuiveren van het afvalwater. Het recreatiepark heeft in 1993 een vergunning gekregen tot en met 2018 voor een helofytenfilter voor het zuiveren van het afvalwater. Vanaf 2019 zijn er twee opties: aansluiten op de riolering of een alternatief systeem voor duurzame decentrale waterzuivering. De Tolplas wil hier graag een duurzame keuze in maken. In september dit jaar is de Urban Environmental Management student Sylvia Schuster begonnen aan haar afstudeeropdracht bij recreatiepark De Tolplas.

Opdracht
Advies over hoe om te gaan met het afvalwater met inachtneming van de voorschriften en tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk. In het advies worden de stakeholders, mogelijkheden voor waterzuivering en de kosten meegenomen.

Resultaten
Uitgaande van de huidige infrastructuur is een adviesrapport opgesteld waarin vier mogelijke opties voor Recreatiepark De Tolplas worden omschreven: het huidige helofytenfilter met kleine aanpassingen behouden, het huidige helofytenfilter verbeteren en vernieuwen, een nieuw helofytenfilter aanleggen of aansluiten op de riolering. Daarnaast is ook rekening gehouden met andere toepassingen zoals het gebruik van vacuüm wc’s en het opvangen van regenwater voor irrigatie.