Green & Edible city Almelo

Opdrachtgever
Groene Kennispoort Twente & Groene Metropool Twente

Opdrachtnemer
Van Hall Larenstein

Jaargang
Voorjaar 2018

Aanleiding
De trend rondom verduurzaming van steden komt voort uit een aantal onderliggende problemen die wereldwijd spelen; voedselschaarste, armoede, milieu- en klimaat problemen. De verstedelijking en industrialisering van grootschalig agrarische bedrijven neemt toe alsook het aantal mensen op aarde. Dit alles zorgt voor een hogere druk op ruimte en grond en uitputting van de aarde en belasting van het milieu. Op dit moment vindt de gemeente Almelo dat de lokale bevolking te weinig de vruchten plukt van voedselproductie in eigen omgeving. Dit is volgens de gemeente te wijden aan de grootschaligheid en de manier van produceren. Een van de oplossingen voor dit probleem is volgens de gemeente deze productieketen kleiner maken en lokaal voedsel te produceren, volgens de principes van een circulair economisch systeem.

Opdracht
De studenten van Van Hall Larenstein hebben zich bezig gehouden met kansen voor groen en eetbare projecten en stadslandbouw. De studenten hebben een aantal manieren beschreven die mogelijkheden bieden om de gemeente te vergroenen. Ze hebben de gemeente van advies voorzien van geschikte manieren en locaties om de stad Almelo te vergroenen.